Мэдээ, мэдээлэл

Бүгдийг харах

Рашаант суманд ажиллаж байна

Булган аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2019 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Булган аймгийн Рашаант сумын төр төсвийн байгууллагуудын санхүү, төсөв, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулиуд болон …