Мэдээ, мэдээлэл

Бүгдийг харах

Булган аймгийн Дотоод аудитын хороо хуралдлаа

Дотоод аудитын хуралдаанаар дааах асуудлуудыг хэлэлцэж батлууллаа – 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан – Шилэн дансны 2020 оны жилийн эцсийн тайлан – 2021 оны хяналт шалгалт, дотоод аудит хийх график …

Албаны даргын мэндчилгээ

11-р сард

10-р сард

9-р сард