Бүтэц зохион байгуулалт

2018 онд ажиллах бүтэц, орон тоо

Д/д Албан тушаал Орон тоо, хүн Тайлбар
1 Албаны дарга

1

2 Улсын ахлах байцаагч

1

3 Улсын байцаагч

4

Нийт 

6

Албан хаагчдын утасны жагсаалт

Овог нэр Албан тушаал Утас
1 Б.Баттулга Албаны дарга 99349644
2 Д.Сарангэрэл СХШ-ын улсын ахлах байцаагч 99217817
3 Ж.Оюун СХШ-ын улсын байцаагч 90140404
4 Л.Цэрэнбүтэд СХШ-ын улсын байцаагч 99258379
5 П.Пүрэвжав СХШ-ын улсын байцаагч 95534747
5 Б.Нямсүрэн СХШ-ын улсын байцаагч 99949042